All posts by Fjalisti

Order By

Perimet

Me këtë material prezantojmë perimet për fëmijë në gjuhën shqipe, ku fëmijët do të mësojnë: të njohin

Kafshët e egra

Në këtë video paraqesim kafshët e egra: Përmes siluetave fillestare, fëmijët kanë mundësinë t’ia qëllojnë për cilën

Kafshët shtëpiake

Në këtë video prezantojmë kafshët shtëpiake: Përmes siluetave fillestare, fëmijët kanë mundësinë t’ia qëllojnë për cilën

Barbari

Emër me të cilin grekët dhe romakët definonin të huajt; i prapambetur, primitiv. Fjala barbar ka

Sinonimi

Fjalë e ngashme me një tjetër në aspektin e domethënies. Shembuj: udhë e rrugë, trim e

Palindromi

Shkronja, fjalë, fjali apo shifra që mund të lexohen njësoj nga e djathtë në të majtë

Magnati

Kapitalist me fuqi ekonomike të madhe, anëtar i familjeve më të fuqishme dhe të pasura që