All posts by Fjalisti

Order By

Çokollata

Produkt ushqimor i përbërë nga kakao, sheqeri etj; pije e trashë me çokollatë. Etimologjia azteke na

Hipopotami

Kafshë e egër gjitare, barngrënëse herbivore me lëkurë të trashë, këmbë të shkurtra dhe gojë të

Lapsusi

Lapsusi është një gabim padashje në të shkruarit apo në të folurit për shkaqe shpërqëndrimi apo

Googol

Googol përbëhet nga numri një (1) i ndjekur nga njëqind zero (0). Për herë të parë

Naiv

Mbiemri naiv do të thotë që është i thjeshtë, i padjallëzuar, i patëkeq; instinktiv apo primitiv.

Kafkian

Kafkian do të thotë që ka të bëj me shkrimtarin Franz Kafka; paradoksal, absurd. Mbiemri rrjedh

Epiteti

Epiteti është një fjalë përcaktuese që i shtohet një emri për ta cilësuar (pozitivisht apo negativisht)

Dilema

Arsyetim me të cilin dy premisa të kunderta çojnë konkluzionin e njejtë; zgjedhja mes dy zgjidhjeve

Kozmopoliti

Kozmopolit është ai që e konsideron veten si qytetar i gjithë botës; me mentalitet të hapur

Prestigji

Konsideratë, respekt, reputacion apo diçka që të bën më autoritar apo të rrit autoritetin; iluzion, mashtrim.