All posts by Fjalisti

Order By

Irisi

Në anatomi, membrana e pigmentuar e syrit që ka në qendër bebëzën; në mitologji, perëndeshë e

Droni

Droni në gjuhën ushtarake është një avion pa pilot i telekomanduar nga larg. Ka etimologji angleze:

Viral

Që ka të bëjë me virusin apo që është shkaktuar nga një virus; fenomen që përhapet

Enigma

Enigma është një formulim i vështirë për t'a kuptuar, zbërthyer apo shpjeguar. Figurativisht, fakt i pashpjegueshëm

Arkeologjia

Arkeologjia është shkencë që studion qytetërimet e lashtë me anë të analizave të monumenteve të gjetura,

Doktori

Shkallë apo titull i të diplomuarve; mjek. Fjala doktor ka prejardhjen nga fjala latine "doctorem", që

Sindromi

Sindromi është një grup simptomesh dhe shenjash që përbëjnë një situatë klinike të një apo shumë

Peripecia

Ngjarje me shumë të papritura, e karakterizuar nga fati i keq. Në letërsi, ndryshim i papritur

Sinekdoka

Sinekdoka është figurë sitilistike që konsiston në zëvendësimin e një fjale me një tjetër, termat në

Bashkëshorti

Bashkëshorti është burri lidh martesë me gruan e tij (bashkëshorten). Bashkëshorti është e përbërë nga fjalët