All posts by Fjalisti

Order By

Filozofia

Të definosh filozofinë është një problem filozofik sepse secila doktrinë ridefinon konceptin e filozofisë në mënyrën

Religjioni

Fjala religjion paraqet besimin apo devotshmërinë ndaj një fuqie mbinatyrore, që konsiderohet si krijuese e universit,

Hiperbola

Figurë letrare që konsiston në ekzagjerimin e domethënies së një shprehjeje, duke zmadhuar apo zvogëluar realitetin

Profecia

Fjala profeci ka një peshë solemne dhe përmban diçka të shenjtë, mbinatyrore: fjalët e zotit të

Iluzioni

Perceptim subjektiv që nuk korrespondon me realitetin objektiv. Thënë ndryshe, shtrembërim i perceptimit të realitetit apo

Rebeli

Person që e kundërshton pushtetin me masa të ndryshme; mund të konsiderohet kryengritës i paorganizuar. Etimologjia

Etimologjia

Etimologjia është shkenca që studion prejardhjen dhe historinë e fjalëve. Kjo fjalë rrjedh nga greqishtja e

Bekimi

Bekimi është një lutje e hirit të një ose më shumë perëndive për dikë apo diçka.

Folklori

Tërësia e zakoneve dhe krijimeve artistike të një populli që përcillen brez pas brezi në mënyre

Gjirafa

Gjirafa është një gjitar që jeton në vende të ngohta: karakteristike ka qafën dhe kembët e