All posts by Fjalisti

Order By

Roboti

Fjala robot është relativisht e re dhe konceptimi i parë i saj nuk ka pësuar aq

Alfabeti

Alfabeti është një bashkësi shenjash që paraqesin tingujt e një gjuhe të caktuar. Por etimologjia fjalës?

Utopia

Utopia është konceptim apo aspiratë idealistike që shndërrohet ne një iluzion, meqëse vështirësisht është i aplikueshëm

Logofilia

Nëse gjer më tani nuk keni ditur si të definoni dashurinë ndaj fjalëve, fjala e sotshme