INFO

Periudha: e panjohur

Prejardhja: Shqipe

Familja e fjalëve: bashkëshortor, bashkëshortësi

Sinonime: burrë (apo grua), partner

Antonime: -

Shprehje: 

"zgjedh bashkëshortin", "detyrat e bashkëshortëve"

Bashkëshorti, bashkë dhe short

DMTH

Bashkëshorti është burri lidh martesë me gruan e tij (bashkëshorten).

Shikime totale: 366|Shikime sot: 1

ETIMO

Bashkëshorti është e përbërë nga fjalët shqipe “bashkë” dhe “short”. Faktikisht, kemi të bëjmë me dy persona që ndajnë të njejtin fat. Mund të ketë patur një influencë nga fjala latine “consors” (“consortem”), ku “con” do të thotë me apo bashkë dhe “sors” short, fat.

Teorikisht, mund t’i mos referohet edhe burrit dhe gruas; flasim për dy persona që ndajnë të njejtin fat, gjendje apo kushte. Megjithatë, nuk ky përdorim i fjalës nuk është më aktual.

Fjala bashkëshort ka një fuqi semantike të jashtëzakonshme. Ajo arrin t’a shpreh një koncept tejet të ndërlikuar në mënyrë shumë të kompletuar dhe romantike. Termi bashkëshort ndërlidh fatet e burrit dhe gruas përjetësisht duke i dhuruar atyre një  jetë të përbashkët në të gjitha kushtet e fatit.

Shikime totale: 366|Shikime sot: 1

[wp-review]

Shikime totale: 366|Shikime sot: 1