INFO

Periudha: 1938

Prejardhja: Amerikane

Familja e fjalëve: -

Sinonime: -

Antonime: -

Shprehje: 

-

Googol, fjala etimologjia, një me njëqind zero

DMTH

Googol përbëhet nga numri një (1) i ndjekur nga njëqind zero (0).

Googol = 1.0 × 10100 = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

 

Shikime totale: 254|Shikime sot: 1

ETIMO

Fjala googol ka etimologji shumë interesante. Për herë të parë është sajuar më 1938 nga nipi 8 apo 9 vjeçar i matematikanit  Edward Kasner.

Gjyshi pyet nipin: “Si do ta kishe quajtuar një numër shumë të madh, për shembull një me njëqind zero”.
Nipi përgjigjet: “Googol”.

Nipi mund të ketë qenë i influenzuar nga Barney Google, personazh i vizatimeve komike.

Sajimi i këtij termi ka qenë i parëndësishëm deri në vitin 1997, kur Larry Page dhe Sergey Brin zgjodhën pikërisht këtë emër për motorin e kërkimit më të famshëm në botë (Google). Ngjashmëria qëndron tek sasia apo numri i pakufizuar i të dhënave që Google do të sjellte pranë përdoruesve.

Shikime totale: 254|Shikime sot: 1

[wp-review]

Shikime totale: 254|Shikime sot: 1