INFO

Periudha: shek. XIV

Prejardhja: Latine

Familja e fjalëve:iluzionist, iluzionues

Sinonime: mashtrim, mirazh, ëndërr, shpresë

Antonime: zhgënjim, vërtetësi, realitet

Shprehje: 

iluzion optik

Iluzioni, domethënia dhe etimologjia e fjalës iluzion

DMTH

Perceptim subjektiv që nuk korrespondon me realitetin objektiv. Thënë ndryshe, shtrembërim i perceptimit të realitetit apo keqinterpretim i shqisave.

Shikime totale: 1 979|Shikime sot: 1

ETIMO

Fjala iluzion rrjedh nga latinishtja “illusionem” apo “illusus“, forma paskajore e foljes “illudere“, që do të thotë mashtroj. Nëse e ndajmë fjalën në “in” (që ka vlerë intesifikuese) dhe “ludere” që do të thote bëj shaka (që rrjedh nga “ludus” lojë).

Me fjalën iluzion shpeshherë nënkuptojmë një shpresë të kotë sepse kuptimi i fjalës na zhgënjen në fund; në fakt, edhe etimologjia e fjalës e konfirmon këtë ndjenjë sepse ajo sygjeron një tallje apo një ironi të ligë.

Shikime totale: 1 979|Shikime sot: 1

[wp-review]

Shikime totale: 1 979|Shikime sot: 1