Category Archives: Filozofi

Order By

Dilema

Arsyetim me të cilin dy premisa të kunderta çojnë konkluzionin e njejtë; zgjedhja mes dy zgjidhjeve

Filozofia

Të definosh filozofinë është një problem filozofik sepse secila doktrinë ridefinon konceptin e filozofisë në mënyrën

Utopia

Utopia është konceptim apo aspiratë idealistike që shndërrohet ne një iluzion, meqëse vështirësisht është i aplikueshëm