Category Archives: Gjuhë

Order By

Alfabeti

Alfabeti është një bashkësi shenjash që paraqesin tingujt e një gjuhe të caktuar. Por etimologjia fjalës?

Logofilia

Nëse gjer më tani nuk keni ditur si të definoni dashurinë ndaj fjalëve, fjala e sotshme