Enigma është një formulim i vështirë për t'a kuptuar, zbërthyer apo shpjeguar. Figurativisht, fakt i pashpjegueshëm