Figurë letrare që konsiston në ekzagjerimin e domethënies së një shprehjeje, duke zmadhuar apo zvogëluar realitetin