Category Archives: Mjekësi

Order By

Viral

Që ka të bëjë me virusin apo që është shkaktuar nga një virus; fenomen që përhapet

Doktori

Shkallë apo titull i të diplomuarve; mjek. Fjala doktor ka prejardhjen nga fjala latine "doctorem", që

Sindromi

Sindromi është një grup simptomesh dhe shenjash që përbëjnë një situatë klinike të një apo shumë