INFO

Periudha: e pacaktuar

Prejardhja: Greke

Familja e fjalëve: logofil

Sinonime: ~ filologjia

Antonime: mizologjia

Fjala Logofilia

DMTH

Nëse gjer më tani nuk keni ditur si të definoni dashurinë ndaj fjalëve, fjala e sotshme është e përshtatshme për rastin tuaj.

Logofilia do me thënë dashuria ndaj fjalëve dhe lojrave me fjalë. Shumë nga ne jemi të pasionuar nga fjalët, përdorimin dhe peshën e tyre. Përdorimi i drejtë dhe njohja e thellë e fjalëve zbukuron si bisedat ashtu edhe shkrimet. Zgjedhja dhe ndërthurrja e fjalëve mund të përbejnë një nivel artistik gati të pabarazueshëm, një magji të vertetë.

Një person që e vlerëson artin e fjalës quhet logofil.

Shikime totale: 479|Shikime sot: 1

ETIMO

Logofilia rrjedh nga greqishtja antike: logos (fjalë) dhe filo (dashuri) formojnë këtë fjalë shume domethënëse.

Shikime totale: 479|Shikime sot: 1

[wp-review]

Shikime totale: 479|Shikime sot: 1