INFO

Periudha: shek. XIV

Prejardhja: Latine

Familja e fjalëve:rebelim, rebelizëm, rebelohem

Sinonime: kryengritës, reaksionar, i pabindur, i panënshtruar

Antonime: paqësues, pajtues, i bindur, i nënshturar, i dëgjueshëm

Shprehje: 

"ushtri rebele", "shpirt rebel"

Rebeli, kuptimi dhe etimologjia e fjalës

DMTH

Personi që e kundërshton pushtetin me masa të ndryshme; mund të konsiderohet kryengritës i paorganizuar.

bised. që refuzon çdo formë autoriteti dhe nënshtrimi nga dikush apo diçka. Fëmijë i padëgjueshëm.

Fjala mund të ketë konotacion pozitiv apo negativ, varësisht prej kontekstit. Një shpirt rebel mund t’i referohet një personi që nuk i nënshtrohet asnjë regjimi shtypës dhe lufton për liri personale apo kolektive. Në të njejtën kohë, si rebel mund të definohet një fëmijë që nuk i bindet rregullave të prindërve apo një iniciator i paarsyetueshëm trazirash.

“Cka është një rebel?

Një njeri që thotë jo”

Albert Camus

Shikime totale: 1 867|Shikime sot: 1

ETIMO

Fjala rebel rrjedh nga latinishtja, ku parashtesa “re” do të thotë përsëri dhe “bellum” luftë. Fillimisht, rebelët ishin ata që rinisnin luftën kundër fituesit, pasi që ishin dorëzuar.

Gjatë viteve, kushti i rinisjes së luftës është dobësuar. Sot, një akt rebelimi mund të konsiderohet edhe një revoltë apo kryengritje që nuk është pasojë e një lufte të kaluar.

Shikime totale: 1 867|Shikime sot: 1

[wp-review]

Shikime totale: 1 867|Shikime sot: 1