Order By

Barbari

Emër me të cilin grekët dhe romakët definonin të huajt; i prapambetur, primitiv. Fjala barbar ka

Bashkëshorti

Bashkëshorti është burri lidh martesë me gruan e tij (bashkëshorten). Bashkëshorti është e përbërë nga fjalët

Bora

Reshje e ngurtë atmosferike në formë kristalesh të vogla gjashtëkëndore apo në kokrra të vogla, që

Bekimi

Bekimi është një lutje e hirit të një ose më shumë perëndive për dikë apo diçka.