Order By

Epiteti

Epiteti është një fjalë përcaktuese që i shtohet një emri për ta cilësuar (pozitivisht apo negativisht)

Enigma

Enigma është një formulim i vështirë për t'a kuptuar, zbërthyer apo shpjeguar. Figurativisht, fakt i pashpjegueshëm

Bekimi

Bekimi është një lutje e hirit të një ose më shumë perëndive për dikë apo diçka.