Googol përbëhet nga numri një (1) i ndjekur nga njëqind zero (0). Për herë të parë