Gjirafa është një gjitar që jeton në vende të ngohta: karakteristike ka qafën dhe kembët e