Order By

Hipopotami

Kafshë e egër gjitare, barngrënëse herbivore me lëkurë të trashë, këmbë të shkurtra dhe gojë të

Hiperbola

Figurë letrare që konsiston në ekzagjerimin e domethënies së një shprehjeje, duke zmadhuar apo zvogëluar realitetin