Order By

Kafkian

Kafkian do të thotë që ka të bëj me shkrimtarin Franz Kafka; paradoksal, absurd. Mbiemri rrjedh

Kozmopoliti

Kozmopolit është ai që e konsideron veten si qytetar i gjithë botës; me mentalitet të hapur