Kapitalist me fuqi ekonomike të madhe, anëtar i familjeve më të fuqishme dhe të pasura që