Order By

Palindromi

Shkronja, fjalë, fjali apo shifra që mund të lexohen njësoj nga e djathtë në të majtë

Prestigji

Konsideratë, respekt, reputacion apo diçka që të bën më autoritar apo të rrit autoritetin; iluzion, mashtrim.

Peripecia

Ngjarje me shumë të papritura, e karakterizuar nga fati i keq. Në letërsi, ndryshim i papritur

Piedestali

Mbështetje e lartë prej guri, apo tjetër material, mbi të cilën vihet një statujë, shtyllë, përmendore,

Politika

Fjala politike nënkupton ndikimin ndaj personave tjerë dhe përfshin krijimin e një vendimi të përbashkët për

Profecia

Fjala profeci ka një peshë solemne dhe përmban diçka të shenjtë, mbinatyrore: fjalët e zotit të