Order By

Religjioni

Fjala religjion paraqet besimin apo devotshmërinë ndaj një fuqie mbinatyrore, që konsiderohet si krijuese e universit,

Rebeli

Person që e kundërshton pushtetin me masa të ndryshme; mund të konsiderohet kryengritës i paorganizuar. Etimologjia

Roboti

Fjala robot është relativisht e re dhe konceptimi i parë i saj nuk ka pësuar aq