Utopia është konceptim apo aspiratë idealistike që shndërrohet ne një iluzion, meqëse vështirësisht është i aplikueshëm