Që ka të bëjë me virusin apo që është shkaktuar nga një virus; fenomen që përhapet